Patiëntenportaal gewijzigd

Sinds deze week heeft het patiëntenportaal een nieuwe lay-out, de functies zijn hetzelfde gebleven!
Velen van u gebruiken het patiëntenportaal voor het invullen van de intake vragenlijst of metingen.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via 073-6142009 of info@dbzfysio.nl.

Het patiëntenportaal wordt beschikbaar gesteld door onze softwareleverancier SpotOnMedics.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Team DBZ fysio