Fiesiófitnus

  • Ik ben ” uitbehandeld ” en wil nog gère m`nne kôndiesie op peil houwe of nog wijer verbétere!
  • Ik werk toe naor `n bepaold doel ( néé nie dè van `t voetballe ) en wil op `nne verantwóórde wijzebegeleid worre! ( néé nie deur zônne hond wôr!)