Wèrrukfiesiótéràpie

  • `t Wèrruk kàn nie meer goed worre uitgevoerd van wége `nne zére rug/èrrum of nek !
  • `nne Médewerker komt regelmaotig nie omdèt ie lichaomelijke klàchte héét!
  • Klachte van `n pèrsónéélslid lijke stèrruk gerélàtéérd (wè`n moeilijk woord wor !) te zijn méé de wèrrukomstandighéje, zoàs de wèrrukplèk!