Effectiviteitsaudit 2017 Pluspraktijk wederom behaald

Afgelopen week hebben we opnieuw de effectiviteits audit behaald.
Onze praktijk voldoet wederom aan de nieuwste wetenschappelijk onderzochte richtlijnen. We zijn heel trots op dit resultaat. Het is een bevestiging van het feit dat wij met ons hele team de beste kwaliteit van zorg willen leveren aan onze patiënten.

Net als de audits in 2011, 2013 en 2015 behouden we het predicaat Pluspraktijk en Topzorg! We zijn hierdoor voorkeursleverancier van CZ, Zilveren Kruis en Menzis.

We zijn getoetst door een extern bureau HCA auditing, het certificaat wordt namelijk behaald na onderzoek door een gespecialiseerd extern bedrijf i.s.m. de zorgverzekeraars. Tijdens de audit is onze praktijk getoetst op ons kwaliteitsbeleid en de verslaglegging in de dossiers. Met het behouden van dit Pluspraktijk certificaat zien zorgverzekeraars onze inspanningen om de best mogelijk zorg te leveren zien en erkennen.

Een Pluspraktijk is een fysiotherapiepraktijk die niet alleen voldoet aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar die een stapje verder gaat. Een Pluspraktijk staat voor innovatie en maakt het einddoel en de voortgang van de behandelingen inzichtelijk door middel van goede verslaglegging. Ongeveer 21% van de fysiotherapiepraktijken in Nederland is een pluspraktijk of heeft een ander kwaliteitslabel.

Door dit certificaat worden we gestimuleerd in het ontwikkelen van andere hoog kwalitatieve programma’s, zoals beweegprogramma’s gericht op bijvoorbeeld COPD, claudicatio. Voordelen voor cliënten zijn, naast de hoge kwaliteit, de ruime openingstijden, een goede bereikbaarheid van de praktijk en de korte wachttijd. Daarnaast garanderen deze certificaten dat de praktijk voldoet aan alle geldende kwaliteitscriteria. Certificatie is immers dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod.